fyrahundrafemtioförsta

2. Berätta om staden som du bor i.

Uppsala. Sveriges fjärde största stad som precis fått 200.000 invånare och äntligen skulle få börja räknas som en storstad (tills någon myndighet höjde kraven eftersom vi inte hade rätt karaktär). Här firar du valborg bättre än någon annanstans och även om du inte känner alla så ”känner du alltid någon som känner”.

Precis som Veronica Maggio var, är jag 17 år i staden och sitter och dödar tid vid fyrisån på somrarna. Beskriv Uppsala med tre ord: i åttan hade jag antagligen sagt ungefär ”litet, trångt och snällatamighärifråninnanjaggårsönder”, men på senare tid har jag börjat svara ”fastdetärjurättsåmysigtändå”. I framtiden kommer nog inte jag och Uppsala att bo tillsammans, men det kommer nog alltid att kännas som hemma ändå!

17:00

Lämna en kommentar: